obsada sędziów – „PUCHAR ZIMY”

DELEGAT OZSS Urbaniak Jerzy sędz. kl.I

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW Starostka Andrzej sedz. kl. państwowej

SĘDZIA GŁÓWNY STRZELANIA Kądziołka Zbigniew sędzia. kl. II

SĘDZIA STRZELAŃ –  Pcz, Psp – Chromik Henryk sędz. kl. III, Chromik Andrzej sędz. kl. III, Knapik Mateusz sędz. kl. III.

KIEROWNIK BIURA OBLICZEŃ – Śliwiński Sylwester sędz. kl. III

Zawody rozpoczynają się o godz. 10oo, zbiórka sędziów w pawilonie strzelań godz. 9oo

Przypominam, że w piątek 01 marca godz 16oo – trening /dla tych, którzy nie mogą strzelać w niedzielę można zaliczyć zawody/.

A. Starostka

 

informacja

Przypominam, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania do końca marca należy wpłacić składkę członkowską /  Członek zwyczajny, emeryt – 250 zł.  Członek który posiada broń – 300 zł./. Opłaty /składka, robocizna, wpisowe/ przyjmuje skarbnik /S. Śliwiński /i ewentualnie A. Starostka

Dla poprawienia funkcjonowania strzelnicy powołany został zespół d/s REGULAMINU STRZELNICY – kierować tym zespołem będzie Pani Renata Zaic oraz zespół d/s porządkowo-naprawczych – pod kierownictwem Henryka Kulińskiego.

Proszę wszystkich mających uprawnienia sędziowskie o informację drogą tel. lub  pocztą e mail

Andrzej Starostka

regulamin i program zawodów

REGULAMIN

ZAWODÓW STRZELECKICH „PUCHAR ZIMY – 2019”

1.Cel Zawodów: 1.1. PRZEDŁUŻENIE LICENCJI na 2020 rok 1.2. Popularyzacja strzelectwa 1.3. Propagowanie strzelectwa.

2. Miejsce i termin zawodów:   – strzelnica LOK „Blachownia”    – 03.03.2019r. godz. 10oo.

3. Konkurencje strzeleckie: –  pistolet centr. zapł. – 5 strzałów – pistolet sportowy cz. dokł. – 15 strzałów – pistolet sportowy cz. szybka – 10 strzałów.

4. Klasyfikacja: – indywidualna men i dam oraz masters.

5. Nagrody: –  puchary i dyplomy.

6. Postanowienia końcowe: – zgłoszenia imienne w dniu zawodów – startowe 20 zł. od konkurencji – broń i amunicję /odpłatnie/ zapewnia organizator – kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w oparciu o regulamin zawodów i regulamin PZSS