Działalność statutowa i sportowa

Można już wnosić opłaty członkowskie

U Skarbnika Klubu Sylwestra Śliwińskiego po telefonicznym uzgodnieniu /tel. 605 571 522/ lub wyjątkowo u Prezesa Klubu Andrzeja Starostki /tel. 512 430 502/.

Prosimy o wpłaty – Klub ma zobowiązania płatnicze.

Działalność sportowa zostaje wznowiona, „Puchar Wiosny” rozpoczyna zmagania w dwóch terminach t.j. 27.06.2020 (sobota od 10.oo) i 26.06.2020 (piątek po południu).

UWAGA – Wyjątkowo zawody odbędą się w sobotę z uwagi na to, że 28.06.2020 przewidziane są wybory.

Przypomina się wszystkim zawodnikom o bezwzględnym używaniu środków ochrony osobistej w trakcie zawodów. Obowiązkowe są maseczka, ochronniki słuchu oraz okulary ochronne !!!

Jednocześnie planuje się następne zawody tego (2020) roku, szczegóły będą podawane w regulaminach przed poszczególnymi zawodami:

  • 11.07.2020-(sobota) Puchar Bargiela
  • 06.09.2020-(niedziela) Puchar Lata
  • 13.09.2020-(niedziela) Puchar Henryka
  • 27.09.2020-(niedziela) turniej „trzech cyngli” (Glock vs CZ vs HK)
  • 25.10.2020-(niedziela) Puchar Jesieni