Przedłużenie licencji zawodniczej

Informacja dotyczy złożenia wniosku.

Wniosek każdy składa sam ze swojego portalu. Aby klub zaakceptował pozytywnie wniosek należy uiścić kwotę 100 zł. w biurze klubu (Prezes lub Skarbnik).

Przypominam, że warunek główny to wykazane starty w 2020 roku w komunikatach zawodów kalendarza OZSS lub PZSS poparte wpłatami startowego (w przypadku startów w naszym klubie). Komunikaty drukuje Adam Goździewicz na stronie LOK „Sparta”. Wnioski już można składać i czekać na rozpatrzenie (przez klub, OZSS i PZSS).

Wszystkie ewentualne niejasności wyjaśnia Renata Zaic, Adam Goździewicz lub Prezes.

do wiadomości podał Starostka Andrzej