Nr konta Klubu

nr konta: 53 1240 6074 1111 0011 0731 0065

Adresat: Opolska Organizacja Wojewódzka LOK

45-591 Opole; ul. Św. Jacka 1

Szanowni Klubowicze oraz osoby wspomagające Klub. Proszę zapoznać się z załącznikiem, a jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości co do treści ewentualnych wpłat, bezwzględnie proszę skontaktować się z Skarbnikiem Klubu