Przypominam

Cześć,
przypominam jutro spotkanie integracyjne od godz. 16.00
a wcześniej szkolenia jak zakomunikowano już wcześniej.


Do uzupełneinia listy obecności na kurs prowadzącego strzelanie potrzebne:
PESEL
Nr. Licencji PZSS
Nr. Patentu