WALNE ZEBRANIE

ZGODNIE Z SUGESTIĄ WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW KLUBU WALNE ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 07.04.2019R /niedziela/ W SŁAWIĘCICACH W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH /lokal w budynku auli ZS nr 3/ godz. 14.30. Program zebrania podany będzie później.
BARDZO WAŻNA UWAGA!!! – KAŻDY CZŁONEK KLUBU MA OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA CZY BĘDZIE OBECNY NA ZEBRANIU !!! Zgłoszenia przyjmują członkowie ZARZĄDU „esemesem” lub w każdej innej formie