Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa LOK w strzelectwie sportowym juniorów, seniorów

Szanowni Koledzy !!!!

Przesyłam informator 

(ozn. D) z trzema załącznikami

na : Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa LOK   w strzelectwie sportowym juniorów, seniorów; Tarnów,01-03  września  2023 r.

1. Proszę uważnie zapoznać się z informatorem,  załącznikami, szczególnie z formularzem zgłoszeniowym (!)

   a/ dotychczasowe adresy mailowe, telefony, nr konta, formularze zawarte w informatorach z  ubiegłych lat– zostały zmienione, stąd proszę wykorzystać wyłącznie te, które podaję obecnie. Są podobne  jak maju br.  

Dlatego za kluby będące członkami zwyczajnymi LOK  zgłoszenie  wypełnione przesyłają Koledzy Dyrektorzy lub osoby przez nich upoważnione  za województwo/region. Nie będę przyjmował zgłoszeń bezosobowych ilościowych. Obowiązuje tylko imienny formularz zgłoszeniowy, dlatego proszę wcześniej uzgodnić z klubami skład reprezentacji. 

   b/ klasyfikacja regionalna/wojewódzka będzie prowadzona jak M LOK w zawodach w dwuboju i maju br. w Tarnowie. Szczegóły regulamin. 

   c/ zwracam uwagę na formę zgłoszenia –  proszę wypełnić i przesłać jedynie na formularzu edytowalnym .xlsx (excel).   

Sposób wypełniania:  zaznaczonych kolorem pól nad tabelą: klub/ woj/region. Klub – dotyczy gości spoza LOK; woj/region dotyczy  struktur LOK; zgłaszający: Nazwisko i imię; telefon zgłaszającego, e mail zgłaszającego. Biuro Zarzadu Wojewódzkiego (Regionalnego) podać miejsce (np. w Poznaniu) Kluby spoza LOK nie wpisują nic do tej  rubryki. Deklaracja: klub jest  lub nie jest członkiem LOK, wystarczy wykasować jedną z opcji lub przekreślić;  deklaracja członek LOK, członek wspierający – zostawić właściwy wybór przez wykasowanie lub przekreślenie zostawiając właściwe określenie.

Sposób wypełniania kolumn  w tabeli : nazwisko imię,  zawodnika (zawodniczki); rok urodzenia, nr licencji PZSS (jeśli posiada, jeśli nie posiada napisać „nie posiada”) klub nazwa lub OP LOK; LOK miejscowość  (skrót) zaznaczenie konkurencji i grupy  wiekowej  w której dany zawodnik będzie startował.  Liczba osobostartów będzie wyliczona przez arkusz. 

W razie wątpliwości pomogę zainteresowanym tel.  508 024 017 (dot. wypełniania). 

2. Konkurencje : 10m (10 stanowisk) i 50m (20 stanowisk) będa prowadzone na tarczach elektronicznych EST SIUS. 

3. Zapraszam wszystkich chętnych –  życzę zawodnikom rekordów  życiowych  i medali na nowoczesnej strzelnicy LOK w przepięknej ziemi tarnowskiej. 

Życzę  Wszystkim  Odbiorcom niniejszego maila  –  udanych urlopów pełnych pogodnych dni, spełnionych oczekiwań, pogody ducha oraz  wypoczynku  w gronie rodziny i przyjaciół